ศูนย์บริการมาตรฐานครบวงจรศูนย์บริการมาตราฐานครบวงจร


1.ความชำนาญของทีมช่าง

ช่างเทคนิคในศูนย์บริการมาตรฐานของฮีโน่ ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี ตามโปรแกรมหลักสูตรของศูนย์ฝึกอบรมบริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อนที่จะได้มาดูแลรถของท่าน เพื่อให้มั่นใจว่าท่านจะได้รับการบริการที่ดีที่สุด

2.เครื่องมือสำหรับรถบรรทุกฮีโน่

เครื่องมือที่นำมาใช้ในศูนย์บริการมาตราฐานของฮีโน่ เป็นเครื่องมือที่ถูกออกแบบมาพิเศษสำหรับรถบรรทุกฮีโน่ของท่านโดยเฉพาะ และมีชุดอุปกรณ์ที่ช่วยวิเคราะห์ปัญหาเชิงเทคนิคที่ทันสมัย และแม่นยำ

3.บริการตรวจเช็กระยะ และซ่อมทั่วไป

ศูนย์บริการมาตราฐานฮีโน่ให้บริการตรวจเช็กตามระยะเชิงป้องกัน ทั้งเปลี่ยนถ่ายของเหลวและอะไหล่ที่เสื่อมสภาพตามการใช้งานด้วยความใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อให้รถบรรทุกของคุณมีสมรรถนะที่ดี อยู่ในสภาพใหม่และพร้อมใช้งานตลอดเวลา

4.บริการซ่อมหนัก

งานซ่อมหนักในระบบสำคัญของรถบรรทุกฮีโน่ เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะความรู้ของช่างสูง ซึ่งหากเกิดความผิดพลาด อาจส่งผลต่อการทำงานของรถบรรทุกในระยะยาว ดังนั้นศูนย์บริการมาตราฐานฮีโน่ที่มีช่างผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเหล่านี้ ที่ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรของศูนย์ฝึกอบรมบริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ขออาสาดูแลรถบรรทุกของท่าน เพื่อให้รถของท่านอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และพร้อมใช้งานตลอดเวลา

5.การรับประกันอะไหล่และงานซ่อม

มั่นใจยิ่งกว่ากับ การรับประกันอะไหล่และงานซ่อม สูงสุด  6 เดือน หรือ 10,000 กม. หรืออย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน


ข้อยกเว้นสำหรับการรับประกัน

  1. รถบรรทุกไม่ได้เข้าตรวจเช็กระยะตามที่กำหนด(1,000 กม.แรก และครั้งต่อไปทุกๆ 20,000 กม.)หรือเมื่อถึงกำหนดการบำรุงรักษารถบรรทุกตามคำแนะนำในสมดรับประกันตลอดระยะเวลารับประกัน จากศูนย์บริการมาตราฐานที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  2. ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิเสธการซ่อม, ใช้อะไหล่ที่ไม่ใช้ของแท้ของฮีโน่ และในกรณีที่ลูกค้านำอะไหล่มาเอง
      3. ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ หรือโจรกรรม

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor


แชร์บทความนี้

ที่ตั้งศูนย์บริการฮีโน่

คุณสามารถค้นหาที่ตั้งของศูนย์บริการฮีโน่ใกล้บ้านคุณได้ที่นี่


ศูนย์บริการฮีโน่