การรับประกัน


การรับประกัน

บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด รับประกันรถยนต์ที่ผลิตหรือจำหน่ายโดย บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ เมนูเฟคเจอริ่ง จำกัด หรือผู้จำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น และลูกค้านำรถยนต์เข้าตรวจเช็กกับศูนย์บริการมาตรฐานฮีโน่ที่ระบุอยู่หลังสมุดรับประกัน เมื่อถึงกำหนดการบำรุงรักษารถยนต์ ที่บริษัทฯได้ระบุไว้ในสมุดรับประกัน ตลอดระยะเวลา 5 ปี นับจากวันส่งมอบรถยนต์ให้ลูกค้า

ระยะเวลาการรับประกัน 

ระยะเวลาการรับประกันเพิ่ม 3 ปี ไม่จำกัดระยะทาง นับจากวันสิ้นสุดการรับประกัน 2 ปี รวมเป็น 5 ปี ไม่จำกัดระยะทาง นับจากวันส่งมอบรถยนต์ให้ลูกค้า

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor


แชร์บทความนี้

ที่ตั้งศูนย์บริการฮีโน่

คุณสามารถค้นหาที่ตั้งของศูนย์บริการฮีโน่ใกล้บ้านคุณได้ที่นี่


ศูนย์บริการฮีโน่