ฮีโน่มอบเงินบริจาคจากกิจกรรม HINO Virtual Run 2021


                

            บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัดได้จัดกิจกรรม HINO Virtual Run   เพื่อส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายของพนักงานด้วยการเดินและวิ่งจากที่ไหนก็ได้  แล้วส่งผลการเดิน-วิ่ง สะสมระยะทางในระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2564 ถึงวันที่ 30 พ.ย. 2564   มีพนักงานและผู้บริหารสมัครเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 300 คน

                เงินค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรมและเงินบริจาคสมทบจากบริษัทและพนักงานจำนวน 150,000 บาท  บริษัทฯ ได้บริจาคให้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานีโดยไม่หักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และใช้ในการดูแลผู้ป่วย   พิธีบริจาคได้จัดขึ้นในวันที่ 24 ธันวาคม 2564  เวลา 15.30 น.  ณ อาคาร ม.ร.ว.สุวพรรณ สนิทวงศ์  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดปทุมธานีโดยมีท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะผู้บริหารของบริษัทและรองศาสตราจารย์นายแพทย์จิตตนัดด์ หะวานนท์ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติให้เกียรติเข้าร่วมในพิธี

Powered by Froala Editor


แชร์บทความนี้

ที่ตั้งศูนย์บริการฮีโน่

คุณสามารถค้นหาที่ตั้งของศูนย์บริการฮีโน่ใกล้บ้านคุณได้ที่นี่


ศูนย์บริการฮีโน่