บริการไฟแนนซ์และดอกเบี้ย

ดอกเบี้ย:

 1. อัตราดอกเบี้ย:

  • อัตราดอกเบี้ยคือจำนวนเงินที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมเป็นค่าส่วนลดต่อเดือนหรือต่อปีที่มีการกำหนดไว้ในสัญญา.
  • อัตราดอกเบี้ยสามารถเป็นคงที่หรือแปรไปตามอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันของตลาด.
 2. ประเภทของดอกเบี้ย:

  • ดอกเบี้ยสามารถเป็นแบบคงที่หรือแบบปรับตามอัตราดอกเบี้ยปัจจุบัน.
  • การเลือกประเภทของดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับความพึงพอใจและความสะดวกสบายของลูกค้า.

เงื่อนไขการไฟแนนซ์:

 1. ระยะเวลาผ่อนชำระ:

  • ระยะเวลาการผ่อนชำระเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการคำนวณดอกเบี้ยและจำนวนเงินที่ต้องผ่อนชำระในแต่ละงวด.
  • ลูกค้าสามารถเลือกระยะเวลาที่เหมาะสมตามความสะดวกและสภาพการเงินของตนเอง.
 2. มูลค่าเงินดาวน์:

  • การตั้งมูลค่าเงินดาวน์มีผลต่อการกำหนดระดับการผ่อนชำระและดอกเบี้ย.
  • การมีมูลค่าเงินดาวน์สูงจะช่วยลดจำนวนที่ต้องกู้ยืมและดอกเบี้ยที่ต้องจ่าย.
 3. ประวัติเครดิต:

  • ประวัติเครดิตมีผลต่อการพิจารณาดอกเบี้ยที่จะให้.
  • ผู้ที่มีประวัติเครดิตดีกว่ามักจะได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ.
 4. เงื่อนไขการยืนยันรายได้:

  • บางบริษัทไฟแนนซ์อาจต้องการเอกสารการยืนยันรายได้ เช่น ใบเงินเดือนหรือรายการธุรกรรมทางการเงิน.
  • การยืนยันรายได้สามารถมีผลต่อวงเงินที่สามารถกู้ยืมได้.
 5. ค่าประกันภัย:

  • บางบริษัทการเงินอาจต้องการให้ผู้กู้ซื้อประกันภัยรถเพื่อปกป้องความเสี่ยงในกรณีที่รถเสียหายหรือถูกขโมย.

Powered by Froala Editor