การเสนอราคาและการต่อรอง

การเสนอราคา:

 1. ศึกษาตลาด:

  • ทำการวิจัยและศึกษาตลาดเพื่อทราบราคาที่เหมาะสมสำหรับรถของคุณ
  • พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น ยี่ห้อ, รุ่น, ปี, สภาพของรถ, และตลาดท้องถิ่น
 2. ประเมินสภาพรถ:

  • ทำการประเมินสภาพรถของคุณโดยละเอียด
  • พิจารณาปัญหาที่อาจมีอยู่และตรวจสอบประวัติการบำรุงรักษา
 3. กำหนดราคา:

  • กำหนดราคาที่เหมาะสมและยุติธรรมซึ่งสอดคล้องกับสภาพรถ
  • สามารถใช้ราคาเบื้องต้นจากตลาดเป็นข้อมูลเพิ่มเติม
 4. การเตรียมเอกสาร:

  • รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องเช่น ใบโอนกรรมสิทธิ์, ประวัติการบำรุงรักษา, และเอกสารอื่น ๆ ที่สำคัญ
 5. สร้างใบเสนอราคา:

  • สร้างใบเสนอราคาที่ระบุรายละเอียดของรถ, ราคาที่เสนอ, และเงื่อนไขการขาย
  • ทำให้ข้อมูลเป็นจริงและชัดเจน

การต่อรอง:

 1. เตรียมตน:

  • ทำการเตรียมตนเพื่อการต่อรอง คำนึงถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับตลาดและสภาพรถ
 2. รับฟังข้อมูล:

  • รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอจากลูกค้า
  • พิจารณาสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังและมองหาในการต่อรอง
 3. การตอบสนอง:

  • ตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อความต้องการและข้อเสนอของลูกค้า
  • ยื่นข้อเสนอที่สามารถปรับได้
 4. การต่อรองเพื่อสิ่งแวดล้อม:

  • ไม่ได้มีแต่การต่อรองในราคา, แต่ยังอาจมีการต่อรองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่รอบข้าง เช่น การจัดทำซ่อมแซมหรือการติดตั้งอุปกรณ์เสริม
 5. การจับต้องโอกาส:

  • ระมัดระวังโอกาสที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการต่อรอง
  • พยายามให้ความรู้สึกว่าทั้งสองฝ่ายได้รับประโยชน์จากการต่อรอง
 6. มีข้อตกลงที่ยอมรับได้ทั้งสองฝ่าย:

  • การทำสัญญาให้ลูกค้ารู้สึกว่าได้รับสิ่งที่ต้องการและมีความพึงพอใจ
 7. รักษาทัศนคติบวก:

  • รักษาทัศนคติบวกต่อลูกค้า, ไม่ให้กระบวนการต่อรองกลายเป็นประสบการณ์ที่ไม่พึงพอใจ
 8. รู้เวลาที่จะสิ้นสุด:

  • ในบางครั้ง, การต่อรองอาจต้องสิ้นสุด

Powered by Froala Editor