การตรวจสอบสภาพรถ

 1. การตรวจสอบภายนอกรถ:

  • ตรวจสอบสี: ตรวจสอบสีของรถว่ามีความเข้ากันได้หรือไม่ และมีรอยหรือไม่
  • ตรวจสอบทะเบียนรถ: ตรวจสอบทะเบียนรถเพื่อดูว่ามีอะไรผิดปกติหรือไม่
  • ตรวจสอบกระจก: ตรวจสอบกระจกทุกด้านว่ามีรอยหรือไม่
 2. การตรวจสอบภายในรถ:

  • ตรวจสอบที่นั่ง: ตรวจสอบที่นั่งว่ามีรอยฉีกขาดหรือไม่
  • ตรวจสอบเครื่องปรับอากาศ: ทำให้แน่ใจว่าระบบเครื่องปรับอากาศทำงานได้ดี
  • ตรวจสอบระบบเสียง: ทดสอบระบบเสียงในรถ
 3. การทดสอบขับรถ:

  • ทดสอบเครื่องยนต์: วิ่งรถเพื่อตรวจสอบเครื่องยนต์ว่าทำงานได้ปกติหรือไม่
  • ทดสอบระบบเบรค: ทดสอบระบบเบรคเพื่อดูว่าทำงานได้ปกติหรือไม่
  • ทดสอบกล่องเกียร์: ทดสอบกล่องเกียร์ทุกระบบ
  • ตรวจสอบการทำงานของไฟสัญญาณทางต่าง ๆ: รถต้องมีไฟสัญญาณทั้งหมดที่ทำงานได้ปกติ
 4. การตรวจสอบส่วนเสริม:

  • ระบบไฟ LED หรือไฟหน้าแสง: ตรวจสอบว่าระบบไฟหน้าแสงทำงานได้ปกติหรือไม่
  • ระบบนำทาง: ถ้ารถมีระบบนำทาง, ทดสอบว่าทำงานได้ปกติหรือไม่
  • ระบบปรับสัญญาณทางกลาง: ตรวจสอบระบบปรับสัญญาณทางกลางว่าทำงานได้ปกติหรือไม่
 5. การตรวจสอบประวัติการซ่อมแซม:

  • ตรวจสอบประวัติการซ่อมแซม: หากเป็นไปได้, ตรวจสอบประวัติการซ่อมแซมเพื่อดูว่ามีปัญหาหรือไม่
 6. การตรวจสอบเอกสาร:

  • ทะเบียนรถ: ตรวจสอบทะเบียนรถเพื่อดูว่าเลขป้ายทะเบียนตรงกับเอกสารเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นภายหลัง
  • ประกัน: ตรวจสอบประกันรถเพื่อดูว่าประกันรถยังใช้งานได้ปกติหรือไม่ว่าหมดอายุไปหรือยัง

Powered by Froala Editor