การจัดทำเอกสารขาย

 1. ใบเสนอราคา (Quotation):

  • ระบุราคาขายที่คุณนิยม
  • รายละเอียดของรถ เช่น ยี่ห้อ, รุ่น, ปี, และสี
  • รายละเอียดของเครื่องยนต์, ระบบเกียร์, และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่สำคัญ
  • เงื่อนไขการขาย เช่น การตรวจสอบรถ, การทดสอบขับ, การจ่ายเงิน, และการโอนกรรมสิทธิ์
 2. สัญญาขาย (Sales Agreement):

  • รายละเอียดของผู้ซื้อและผู้ขาย
  • รายละเอียดของรถ รวมถึงหมายเลขตัวถัง (VIN)
  • รายละเอียดของการชำระเงิน เช่น วิธีการชำระเงิน, ยอดชำระ, และกำหนดการชำระ
  • เงื่อนไขการรับมรดกของรถ
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป
 3. ใบโอนกรรมสิทธิ์ (Transfer of Ownership):

  • รายละเอียดของผู้ขายและผู้ซื้อ
  • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรถ, เช่น เลขทะเบียนรถ, หมายเลขตัวถัง, และรายละเอียดเกี่ยวกับทะเบียนรถ
  • ลายเซ็นผู้ขายและผู้ซื้อ
 4. ใบเช็คระหว่างการขาย (Checklist):

  • รายการตรวจสอบสภาพรถ
  • ลายเซ็นผู้ขายและผู้ซื้อตามรายการตรวจสอบ
 5. ใบรับประกัน (Warranty Document):

  • ข้อมูลเกี่ยวกับการรับประกัน (หากมี)
  • เงื่อนไขและขอบเขตของการรับประกัน
 6. ใบสมัครโอนกรมธรรม์ประกันภัย (Insurance Transfer Form):

  • หากมีกรมธรรม์ประกันภัยที่ถูกโอนสิทธิ์, ให้มีเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 7. ใบบันทึกระยะทางและการบำรุงรักษา (Service and Mileage Record):

  • ประวัติการบำรุงรักษาของรถ
  • ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนน้ำมัน, การบำรุงรักษาทั่วไป, และการซ่อมบำรุง
 8. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดทรัพย์สิน:

  • ถ้ามีการจำลองหลักฐานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดทรัพย์สิน, ควรมีเอกสารนี้
 9. ใบรับรองการตรวจสอบสภาพรถ (Vehicle Inspection Certificate):

  • หากมีการตรวจสอบรถก่อนการขาย, ให้รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 10. ใบรับรองความเป็นส่วนตัว (Privacy Statement):

  • ระบุว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ซื้อและผู้ขายจะถูกใช้งานอย่างไร

Powered by Froala Editor