การจัดการการเคลื่อนย้ายรถ

 1. เอกสารการโอนกรรมสิทธิ์:

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารการโอนกรรมสิทธิ์ถูกต้องและสมบูรณ์
  • ติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบในการทะเบียนรถเพื่อดำเนินการโอนทะเบียน
 2. ตรวจสอบสภาพรถ:

  • ทำการตรวจสอบสภาพรถก่อนการเคลื่อนย้ายเพื่อตระหนักถึงปัญหาหรือความเสียหายที่อาจมี
  • ถ่ายรูปภาพและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของรถ
 3. บันทึกเลขไมล์:

  • บันทึกข้อมูลเลขไมล์ที่ถูกต้องก่อนการโอนกรรมสิทธิ์
  • ตรวจสอบความถูกต้องในใบสัญญาและในทะเบียนรถ
 4. ทำสัญญาขาย:

  • ทำสัญญาขายที่สอดคล้องกับกฎหมายและชัดเจน
  • ระบุรายละเอียดของรถ, เงื่อนไขการขาย, ราคา, และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 5. การจัดการชำระเงิน:

  • ให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินที่ปลอดภัยและที่ทำได้สะดวก
  • พิจารณาการให้ส่วนลดหรือการชำระเงินผ่านทางการไซน์ต์
 6. การจัดส่งรถ:

  • ถ้าลูกค้าไม่สามารถมารับรถเอง, คำนึงถึงวิธีการจัดส่งที่ปลอดภัยและประหยัด
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากบริษัทขนส่งหรือการบริการจัดส่งรถ
 7. แจ้งเตือนหน่วยงานทะเบียน:

  • ทำการแจ้งเตือนหน่วยงานทะเบียนเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์
  • ติดตามหรือตรวจสอบสถานะของการโอนทะเบียนรถ
 8. การให้บริการหลังการขาย:

  • ให้บริการลูกค้าในกรณีที่มีปัญหาหรือคำถามหลังการขาย
  • รักษาระยะเวลาการตอบสนองให้เร็วและประทับใจ
 9. ตรวจสอบนโยบายประกัน:

  • ถ้ารถยังคงมีนโยบายประกัน, ตรวจสอบว่านโยบายประกันสามารถโอนไปยังเจ้าของใหม่ได้หรือไม่
 10. บันทึกข้อมูล:

  • ทำการบันทึกข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายรถ, เพื่อใช้เป็นหลักฐานในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นเอกสารที่เกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์, สัญญา, หรือการชำระเงิน

Powered by Froala Editor