ตัวกรองการค้นหา

ชนิดรถบรรทุก

ประเภทธุรกิจ

ประเภทตัวถัง

ค้นหาตัวเลือก (34 รายการ)

ATOM แชสซี
รถ 4 ล้อ
  เครื่องยนต์
136 แรงม้า
  น้ำหนักบรรทุกรวม
4.5 ตัน
  ระยะต่อตัวถัง
3,082 มม.
  ราคาเริ่มต้น
1,083,000 บาท
ATOM พร้อมตู้ขนาด 9 คิว
รถ 4 ล้อ
  เครื่องยนต์
136 แรงม้า
  น้ำหนักบรรทุกรวม
4.5 ตัน
  ระยะต่อตัวถัง
3,000 มม.
  ราคาเริ่มต้น
1,218,000 บาท
ATOM พร้อมตู้ขนาด 10 คิว
รถ 4 ล้อ
  เครื่องยนต์
136 แรงม้า
  น้ำหนักบรรทุกรวม
4.5 ตัน
  ระยะต่อตัวถัง
2,950 มม.
  ราคาเริ่มต้น
1,228,000 บาท
ATOM พร้อมตู้ขนาด 12 คิว
รถ 4 ล้อ
  เครื่องยนต์
136 แรงม้า
  น้ำหนักบรรทุกรวม
4.5 ตัน
  ระยะต่อตัวถัง
3,082 มม.
  ราคาเริ่มต้น
1,230,000 บาท
XZU600R-HKTQLT3
รถ 6 ล้อ
  เครื่องยนต์
150 แรงม้า
  น้ำหนักบรรทุกรวม
4.5 ตัน
  ระยะต่อตัวถัง
3,082 มม.
  ราคาเริ่มต้น
1,098,000 บาท
XZU650R-HKMRLT3
รถ 6 ล้อ
  เครื่องยนต์
150 แรงม้า
  น้ำหนักบรรทุกรวม
7.4 ตัน
  ระยะต่อตัวถัง
4,375 มม.
  ราคาเริ่มต้น
1,158,000 บาท
XZU710R-HKFTLT3
รถ 6 ล้อ
  เครื่องยนต์
150 แรงม้า
  น้ำหนักบรรทุกรวม
8.5 ตัน
  ระยะต่อตัวถัง
4,452 มม.
  ราคาเริ่มต้น
1,340,000 บาท
XZU720R-HKFTLT3
รถ 6 ล้อ
  เครื่องยนต์
150 แรงม้า
  น้ำหนักบรรทุกรวม
8.5 ตัน
  ระยะต่อตัวถัง
5,070 มม.
  ราคาเริ่มต้น
1,360,000 บาท
FC9JE1A-ABAHF
รถ 6 ล้อขนาดกลาง
  เครื่องยนต์
155 แรงม้า
  น้ำหนักบรรทุกรวม
10.2 ตัน
  ระยะต่อตัวถัง
4,285 มม.
  ราคาเริ่มต้น
1,545,000 บาท
FC9JE1A-CBAHF
รถ 6 ล้อขนาดกลาง
  เครื่องยนต์
210 แรงม้า
  น้ำหนักบรรทุกรวม
10.2 ตัน
  ระยะต่อตัวถัง
4,285 มม.
  ราคาเริ่มต้น
1,665,000 บาท
FC9JE1A-BBAHF
รถ 6 ล้อขนาดกลาง
  เครื่องยนต์
175 แรงม้า
  น้ำหนักบรรทุกรวม
10.2 ตัน
  ระยะต่อตัวถัง
4,285 มม.
  ราคาเริ่มต้น
1,605,000 บาท
FC9JJ1A-ABAHF
รถ 6 ล้อขนาดกลาง
  เครื่องยนต์
155 แรงม้า
  น้ำหนักบรรทุกรวม
10.5 ตัน
  ระยะต่อตัวถัง
5,635 มม.
  ราคาเริ่มต้น
1,555,000 บาท
FC9JJ1A-BBAHF
รถ 6 ล้อขนาดกลาง
  เครื่องยนต์
175 แรงม้า
  น้ำหนักบรรทุกรวม
10.5 ตัน
  ระยะต่อตัวถัง
5,635 มม.
  ราคาเริ่มต้น
1,625,000 บาท
FC9JJ1A-CBAHF
รถ 6 ล้อขนาดกลาง
  เครื่องยนต์
210 แรงม้า
  น้ำหนักบรรทุกรวม
10.5 ตัน
  ระยะต่อตัวถัง
5,635 มม.
  ราคาเริ่มต้น
1,685,000 บาท
FC9JL1A-BBAHF
รถ 6 ล้อขนาดกลาง
  เครื่องยนต์
175 แรงม้า
  น้ำหนักบรรทุกรวม
10.5 ตัน
  ระยะต่อตัวถัง
6,625 มม.
  ราคาเริ่มต้น
1,635,000 บาท
FC9JL1A-CBAHF
รถ 6 ล้อขนาดกลาง
  เครื่องยนต์
210 แรงม้า
  น้ำหนักบรรทุกรวม
10.5 ตัน
  ระยะต่อตัวถัง
6,325 มม.
  ราคาเริ่มต้น
1,695,000 บาท
FG8JM1A-JGT
รถ 6 ล้อ
  เครื่องยนต์
240 แรงม้า
  น้ำหนักบรรทุกรวม
15 ตัน
  ระยะต่อตัวถัง
6,725 มม.
  ราคาเริ่มต้น
2,101,000 บาท
FG8JP1A-JGT
รถ 6 ล้อ
  เครื่องยนต์
240 แรงม้า
  น้ำหนักบรรทุกรวม
15 ตัน
  ระยะต่อตัวถัง
7,350 มม.
  ราคาเริ่มต้น
2,131,000 บาท
FG8JR1A-JGT
รถ 6 ล้อ
  เครื่องยนต์
240 แรงม้า
  น้ำหนักบรรทุกรวม
15 ตัน
  ระยะต่อตัวถัง
7,825 มม.
  ราคาเริ่มต้น
2,151,000 บาท
FG8JT1A-JGT
รถ 6 ล้อ
  เครื่องยนต์
240 แรงม้า
  น้ำหนักบรรทุกรวม
15 ตัน
  ระยะต่อตัวถัง
8,725 มม.
  ราคาเริ่มต้น
2,171,000 บาท
FG8JH1B-PGT (Lift axle)
รถหัวลาก 10 ล้อ ขับเคลื่อน 2 เพลา
  เครื่องยนต์
260 แรงม้า
  น้ำหนักบรรทุกรวม
43 ตัน (GCW)
  ระยะต่อตัวถัง
-
  ราคาเริ่มต้น
2,603,000 บาท
FG8JH1B-PGT
รถหัวลาก 6 ล้อ
  เครื่องยนต์
260 แรงม้า
  น้ำหนักบรรทุกรวม
35 ตัน (GCW)
  ระยะต่อตัวถัง
-
  ราคาเริ่มต้น
2,281,000 บาท
FL8JN1A-SGT
รถ 10 ล้อเพลาเดียว
  เครื่องยนต์
260 แรงม้า
  น้ำหนักบรรทุกรวม
25 ตัน
  ระยะต่อตัวถัง
6,110 มม.
  ราคาเริ่มต้น
2,673,000 บาท
FL8JT1A-SGT
รถ 10 ล้อเพลาเดียว
  เครื่องยนต์
260 แรงม้า
  น้ำหนักบรรทุกรวม
25 ตัน
  ระยะต่อตัวถัง
7,460 มม.
  ราคาเริ่มต้น
2,713,000 บาท
FL1AN1A-SHT
รถ 10 ล้อเพลาเดียว
  เครื่องยนต์
344 แรงม้า
  น้ำหนักบรรทุกรวม
25 ตัน
  ระยะต่อตัวถัง
6,110 มม.
  ราคาเริ่มต้น
2,873,000 บาท
FL1AS1A-SHT
รถ 10 ล้อเพลาเดียว
  เครื่องยนต์
344 แรงม้า
  น้ำหนักบรรทุกรวม
25 ตัน
  ระยะต่อตัวถัง
7,460 มม.
  ราคาเริ่มต้น
2,913,000 บาท
FM8JN1D-SGT
รถ 10 ล้อ 2 เพลา
  เครื่องยนต์
260 แรงม้า
  น้ำหนักบรรทุกรวม
25 ตัน
  ระยะต่อตัวถัง
6,140 มม.
  ราคาเริ่มต้น
2,884,000 บาท
FM1AN1D-SHT
รถ 10 ล้อ 2 เพลา
  เครื่องยนต์
344 แรงม้า
  น้ำหนักบรรทุกรวม
25 ตัน
  ระยะต่อตัวถัง
6,110 มม.
  ราคาเริ่มต้น
3,294,000 บาท
FM1AK1M-SHT
รถ 10 ล้อ 2 เพลา
  เครื่องยนต์
344 แรงม้า
  น้ำหนักบรรทุกรวม
25 ตัน
  ระยะต่อตัวถัง
5,160 มม.
  ราคาเริ่มต้น
2,884,000 บาท
FM2PN1D-XHT
รถ 10 ล้อ 2 เพลา
  เครื่องยนต์
380 แรงม้า
  น้ำหนักบรรทุกรวม
25 ตัน
  ระยะต่อตัวถัง
6,110 มม.
  ราคาเริ่มต้น
3,344,000 บาท
FM1AK1B-SHT
รถหัวลาก 10 ล้อ ขับเคลื่อน 2 เพลา
  เครื่องยนต์
344 แรงม้า
  น้ำหนักบรรทุกรวม
50.5 ตัน (GCW)
  ระยะต่อตัวถัง
-
  ราคาเริ่มต้น
3,394,000 บาท
FM2PK1B-XHT
รถหัวลาก 10 ล้อ ขับเคลื่อน 2 เพลา
  เครื่องยนต์
380 แรงม้า
  น้ำหนักบรรทุกรวม
50.5 ตัน (GCW)
  ระยะต่อตัวถัง
-
  ราคาเริ่มต้น
3,444,000 บาท
GY2PS1A-XHT
รถ 12 ล้อ 2 เพลา
  เครื่องยนต์
380 แรงม้า
  น้ำหนักบรรทุกรวม
30 ตัน
  ระยะต่อตัวถัง
7,460 มม.
  ราคาเริ่มต้น
3,604,000 บาท
SY2P
รถหัวลาก 12 ล้อ ขับเคลื่อน 2 เพลา
  เครื่องยนต์
380 แรงม้า
  น้ำหนักบรรทุกรวม
50.5 ตัน (GCW)
  ระยะต่อตัวถัง
-
  ราคาเริ่มต้น
3,874,000 บาท
ATOM แชสซี
ATOM พร้อมตู้ขนาด 9 คิว
ATOM พร้อมตู้ขนาด 10 คิว
ATOM พร้อมตู้ขนาด 12 คิว
XZU600R-HKTQLT3
XZU650R-HKMRLT3
XZU710R-HKFTLT3
XZU720R-HKFTLT3
FC9JE1A-ABAHF
FC9JE1A-CBAHF
FC9JE1A-BBAHF
FC9JJ1A-ABAHF
FC9JJ1A-BBAHF
FC9JJ1A-CBAHF
FC9JL1A-BBAHF
FC9JL1A-CBAHF
FG8JM1A-JGT
FG8JP1A-JGT
FG8JR1A-JGT
FG8JT1A-JGT
FG8JH1B-PGT (Lift axle)
FG8JH1B-PGT
FL8JN1A-SGT
FL8JT1A-SGT
FL1AN1A-SHT
FL1AS1A-SHT
FM8JN1D-SGT
FM1AN1D-SHT
FM1AK1M-SHT
FM2PN1D-XHT
FM1AK1B-SHT
FM2PK1B-XHT
GY2PS1A-XHT
SY2P