Hino Smart Driver


1. Hino Smart Driver Contest

กิจกรรมแข่งขันสุดยอดนักขับรถบรรทุกมืออาชีพ ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เส้นทางแห่งเกียรติยศและความภาคภูมิใจ 


2. การอบรมขอใบอนุญาตขับรถประเภท ท.2 โดยกรมการขนส่งทางบก

กิจกรรมส่งเสริมพนักงานขับรถบรรทุกซึ่งเป็นที่ขาดแคลนในปัจจุบัน บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญในส่วนนี้ จึงเป็นหนึ่งความช่วยเหลือ จัดให้มีการอบรมขอใบอนุญาตขับรถประเภท ท.2 ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ พร้อมทำการสอบ โดยหลักสูตรของกรมการขนส่งทางบก

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor


แชร์บทความนี้

ที่ตั้งศูนย์บริการฮีโน่

คุณสามารถค้นหาที่ตั้งของศูนย์บริการฮีโน่ใกล้บ้านคุณได้ที่นี่


ศูนย์บริการฮีโน่