“ ฮีโน่ ร่วมบริจาคและติดตั้งอุปกรณ์แผงโซลาเซลล์ ตามแนวคิด Hino Solar Powering a Sustainable Tomorrow ให้กับโรงเรียนบ้านลานเอื้อง จ.สุโขทัย ”


               เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมิสเตอร์ เคน อิวาโมโต้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร และตัวแทนจำหน่ายในจังหวัดสุโขทัย บริษัท นิวแมน จำกัด ร่วมบริจาคระบบโซลาเซลล์ ให้กับโรงเรียนบ้านลานเอื้อง ตำบลบ้านน้ำพุ อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ภายใต้โครงการ Hino We Care  ภายใต้แนวคิด “Hino Solar Powering a Sustainable Tomorrow” สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของพลังงานสะอาดที่สร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อม ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าให้สังคมควบคู่กับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

            “Hino Solar Powering a Sustainable Tomorrow” โซลาเซลล์แสงสว่างจากพลังสะอาดเป็นอีกทางเลือกที่จะช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าของโรงเรียนเฉลี่ยเดือนละ 2,000 บาท หรือ ประมาณ 24,000 บาทต่อปี ทำให้ทางโรงเรียนสามารถนำงบประมาณส่วนนี้ไปพัฒนาดำเนินงานส่วนต่างๆ ของโรงเรียน        เพิ่มเติม โดยทาง อาจารย์ วันเพ็ญ ท้วมนาค รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลานเอื้อง ได้กล่าวขอบคุณฮีโน่ถึงโครงการนี้ว่า “ขอบคุณที่ทางฮีโน่ สนับสนุนอุปกรณ์โซลาเซลล์ ให้กับทางโรงเรียน โดยในปัจจุบันทางโรงเรียนได้มีการเรียนแบบออนไลน์จึงมีการใช้งานไฟฟ้ามากขึ้น  ดังนั้นได้อุปกรณ์นี้ส่งผลดีมากๆ กับโรงเรียน นอกเหนือจากได้ใช้พลังงานสะอาดแล้ว ยังมีงบเหลือนำไปซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนอื่นๆ และเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนอีกด้วย ขอบคุณที่ฮีโน่เล็งเห็นความสำคัญของเด็กๆ ที่จะก้าวไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตต่อไป”

             ทั้งนี้ฮีโน่มีแผนดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริจาคโซลาเซลล์ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดกระจายไปสู่สถานที่ต่างๆ ทั่วชุมชนในประเทศไทย เพื่อเสริมสร้าง Ecosystem สถานที่นั้นๆ ให้เป็นสังคมสีเขียวที่ใช้พลังงานสะอาดหรือพลังงานทางเลือกมากขึ้น มีสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืน ร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงยังตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs อีกด้วย

             สำหรับโครงการ HINO We care ฮีโน่ตั้งเป้าหมายให้ครอบคลุมทั้งการดูแลสิ่งแวดล้อมพร้อมไปกับการพัฒนาสังคม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้น โครงการจาก Hino We Care ยังมีอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนรอยยิ้มให้กับสังคมไทยและโลกใบนี้ ทั้งในวันนี้และตลอดไปติดตามข่าวสาร และกิจกรรมดีๆ ของฮีโน่ฯ เพิ่มเติมได้ที่ ได้ที่ www.hinothailand.com,  Facebook : Hino Thailand Fan Club, Line : @hinoth, Youtube : Hino Thailand Official และTikTok : @hinoth 

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor


แชร์บทความนี้

ที่ตั้งศูนย์บริการฮีโน่

คุณสามารถค้นหาที่ตั้งของศูนย์บริการฮีโน่ใกล้บ้านคุณได้ที่นี่


ศูนย์บริการฮีโน่