Sales

hino icon-02.png

Spare Parts

hino icon-03.png
icon_2handtruck.png
hinoleasing.png

Hino Smart Drive Contest 2018 โครงการขับขี่รถบรรทุกมืออาชีพ ชิงถ้วยพระราชทานฯ

Hino Smart Drive Contest 2018 โครงการขับขี่รถบรรทุกมืออาชีพ ชิงถ้วยพระราชทานฯ

“บทสรุปศึกชิงแชมป์นักขับรถบรรทุก ชิงถ้วยพระราชทานฯ หนึ่งเดียวในประเทศไทย”

กิจกรรม Hino Smart Drive Contest 2018 " ชิงรางวัลอันทรงเกียรติถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 2 ล้านบาท !! ณ สนาม TPRO Training Center จ.ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 28 - 30 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา

รางวัลนักขับขั้นเทพ ประจำปี 2561 ได้แก่

📍ประเภทรถบรรทุกกึ่งลากพ่วง  - 🎉รางวัลชนะเลิศ นายไชยะ กุนศรี จากบริษัท พร้อมขนส่ง จำกัด  - 🎉รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 นายจิระวัฒน์ ไวยเวช จากบริษัท ผาทองทุ่งสง จำกัด  - 🎉รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 นายต้น ด้วงสวัสดิ์ จากบริษัท ยงเฮ้าส์ จำกัด - 🎉รางวัลนักขับประหยัดน้ำมันยอดเยี่ยม นายต้น ด้วงสวัสดิ์ จาก บริษัท ยงเฮ้าส์ จำกัด

📍ประเภทรถบรรทุกสิบล้อ พร้อมน้ำหนัก -🎉 รางวัลชนะเลิศ นายปัญญา สามพ่วงบุญ จากบริษัท ยงเฮ้าส์ จำกัด  - 🎉รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 นายสุรศักดิ์ จรุมเครือ จากบริษัท พร้อมขนส่ง จำกัด  - 🎉รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 นายเสน่ห์ พลอยจินดา จากบริษัท สุธากัญจน์ จำกัด - 🎉รางวัลนักขับประหยัดยอดเยี่ยม นายเสน่ห์ พลอยจินดา จากบริษัท สุธากัญจน์ จำกัด

บริษัทฯขอบคุณทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ สมาคมขนส่งต่างๆ และภาคเอกชนที่ช่วยให้สนับสนุนและมีส่วนร่วมให้กิจกรรมนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และหวังว่าจะได้รับความร่วมมืออย่างดีตลอดไป