Sales

hino icon-02.png

Spare Parts

hino icon-03.png
icon_2handtruck.png
hinoleasing.png

ฮีโน่ประเทศไทย ทุ่ม 4,000 ล้าน สร้างฐานการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์


บริษัทฮีโน่มอเตอร์ส จำกัด ประเทศญี่ปุ่น, บริษัทฮีโน่มอเตอร์สแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

และบริษัทฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประกาศก่อตั้งฐานการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย

เพื่อใช้เป็นฐานในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน

โดยตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และขยายการบริการแบบบูรณาการเพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจของลูกค้า


บริษัท ฮีโน่ มอเตอร์ส จำกัด (HML) สำนักงานใหญ่ เมืองฮีโน่ กรุงโตเกียว โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานกรรมการบริหาร มร.โยชิโอะ ชิโมะ และ ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ สำโรง จ. สมุทรปราการ (HMMT) โดยคุณ สมชาย เปลี่ยนแก้ว กรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งเป็นบริษัทผลิตในประเทศไทย เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “กลยุทธ์บริษัทปี 2025 (พ.ศ.2568)*” ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดี HMLและHMMT จะสร้างศูนย์กลางการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สำคัญในประเทศไทย เพื่อเร่งพัฒนาและสร้างความแข็งแกร่งให้กับฐานธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน

โดยการแต่งตั้ง คุณสมชาย เปลี่ยนแก้ว ซึ่งมีประสบการณ์และผลการทำงานอย่างยอดเยี่ยมกับ HMMT มาอย่างยาวนาน ให้เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ HMMT เพื่อสร้างรากฐานองค์กรที่สามารถขับเคลื่อนธุรกิจในประเทศไทยให้มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยการสร้างศูนย์การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่อำเภอบางบ่อ สมุทรปราการ เพื่อเป็นศูนย์การวางแผนผลิตภัณฑ์ การพัฒนา และการผลิตที่เหมาะสมกับภูมิภาคอาเซียน ศูนย์กลางการผลิตแห่งใหม่นี้ตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ 400,000 ตรม.(250 ไร่) โดยจะเริ่มก่อสร้างต้นเดือนกรกฏาคม 2562 และคาดว่าจะเริ่มเปิดดำเนินงานในปี 2564 ศูนย์นี้ประกอบด้วยศูนย์การผลิตที่เป็นโรงงานแห่งใหม่ และศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งมีสนามทดสอบพร้อมอาคารปฏิบัติการ โดยใช้เงินลงทุนประมาณ 11,500 ล้านเยน (3,560 ล้านบาท)

คุณสมชาย เปลี่ยนแก้ว ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ HMMT ใน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 กล่าวว่า “HMMT จะพยายามทุกวิถีทางเพื่อดำเนินโครงการให้ประสบความสำเร็จเพื่อให้บริษัทของเราเติบโตอย่างยั่งยืน เรามีเป้าหมายในการให้บริการลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด จัดหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมที่สุดโดยการผลิตรถยนต์แต่ละคันที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละท่านได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ศูนย์กลางการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้รวมการวางแผนผลิตภัณฑ์ การพัฒนา และการผลิต รวมทั้งการบริการแบบบูรณาการในอาเซียนไว้ด้วยกัน HMMTจะร่วมมือและพัฒนาร่วมกับฮีโน่ในอาเซียนเพื่อการเจริญเติบโตและเสริมความแข็งแกร่งร่วมกันในการสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจลูกค้าในภูมิภาคอาเซียน

กลุ่มบริษัทฮีโน่จะปฏิรูปโครงสร้างทางธุรกิจเพื่อบรรลุเป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืนไปจนถึงปี

2025 (พ.ศ.2568) โดยกำหนดให้ประเทศไทยเป็นตลาดที่สำคัญแห่งหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน และเป็นเสาหลักแห่งที่สองถัดจากญี่ปุ่น นอกจากนี้ประเทศไทยยังเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจที่สำคัญและเป็นผู้ขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ การบริการแบบบูรณาการภายในภูมิภาคอาเซียน

ศูนย์แห่งใหม่จะเป็นศูนย์ที่เสริมสร้างความแข็งแกร่งในการวางแผน การพัฒนาการผลิตสินค้าในประเทศไทย เป็นศูนย์ที่ได้รับการออกแบบให้มีความสามารถในการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับภูมิภาคอาเซียน ศูนย์แห่งนี้จะพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับภูมิภาคโดยสร้างสนามทดสอบรถบรรทุก เพื่อให้ประเทศไทยสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ โดยการรวมฟังก์ชั่นการผลิตเข้าด้วยกันเพื่อการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิต นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากโรงงาน

โคกะ (Koga Plant) ซึ่งเป็นโรงงานแม่ในประเทศญี่ปุ่นที่มีส่วนร่วมในการสร้างระบบที่ช่วยให้ประเทศไทยสามารถผลิตสินค้าที่แข่งขันได้และตรงกับความต้องการของลูกค้าในระยะเวลาที่เหมาะสม ศูนย์การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์จะเริ่มผลิตรถยนต์บรรทุกและรถยนต์โดยสารสำหรับตลาดประเทศไทยในปี 2564 และจะเริ่มผลิตเพื่อส่งออกไปยังตลาดในภูมิภาคอาเซียนประมาณ ปี 2567

นอกจากการสร้างระบบการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่แล้ว บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (HMST) (สำนักงานใหญ่: เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่: มร.ชิน นาคามูร่า) จะเสริมสร้างการบริการแบบบูรณาการ โดยยกระดับความสามารถวางรากฐานเพื่อรองรับธุรกิจของลูกค้าในประเทศไทย โดยจัดอบรมการขับขี่ให้กับลูกค้า และอบรมเจ้าหน้าที่ของตัวแทนจำหน่ายเพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการพัฒนากิจกรรมการให้บริการแบบบูรณาการอย่างเต็มรูปแบบ โดยการเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่ลูกค้าทั่วภูมิภาคอาเซียน

เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ตามสโลแกนที่ว่า “เป็นมากกว่ารถบรรทุกและรถยนต์โดยสาร” ฮีโน่จึงให้ความสำคัญกับแนวทางสามประการ นั่นคือ “(1) ผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าที่มาพร้อมกับความปลอดภัยและเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม” “ (2) การบริการแบบบูรณาการ จะปรับเปลี่ยนตามรถยนต์แต่ละคัน” และ “(3) พื้นที่กิจกรรมใหม่” เพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าและสังคมของเราอย่างต่อเนื่อง ฮีโน่มุ่งมั่นที่จะทำทุกสิ่งที่ท้าทาย เผชิญกับเป้าหมายในการสร้างโครงสร้างธุรกิจของบริษัทโดยตระหนักถึงการเติบโตอย่างยั่งยืน


To establish a development and production base

in Thailand for best-fit products

to strengthen its business foundation in ASEAN

Company to push forward with locally led manufacturing of best-fit products to quickly respond to customer needs in close proximity

In addition, Hino aims to strengthen its Total Support operations

to support its customers’ businesses.


Hino Motors, Ltd. (HQ: Hino City, Tokyo, President & CEO: Yoshio Shimo; hereafter “Hino,”) and Hino Motors Manufacturing Thailand, Ltd. (HQ: Samrong, Samutprakarn Province, President: Somchai Pleankaew; hereafter “HMMT”), our manufacturing company in Thailand, in order to achieve our vision of “Corporate strategy 2025*” and enable us to respond to customer needs in close proximity, will be taking steps in Thailand, one of our key centers of operation, to accelerate our efforts to strengthen our business foundation in ASEAN.


*Corporate strategy 2025: Our vision and corporate strategy for 2025. Announced on 30 Oct, 2018.


By newly appointing Mr. Somchai Pleankaew, who has an exceptional career background with Hino, to president of HMMT, we will be creating an organizational setup that will enable us to drive our business in a locally led manner. Under this new setup, we will be constructing a new center in Bang Bo, Samutprakarn Province to consolidate and strengthen our product planning, development, and production functions for best-fit products in ASEAN.


The site has an area of roughly 400,000 sqm. Construction is scheduled to begin in July 2019 with operations to begin in 2021. The new center will consist of the new plant’s production area, and a development area centered around a test track. The total investment amount is expected to be roughly 11.5 billion yen.

Mr. Somchai Pleankaew, who assumed the office of president of HMMT as of Feb 1 has this to say:


HMMT will put all of our effort to make this project successful in order to enable the growth of our company. Our aim is to serve all customers to their greatest satisfaction by providing the best-fit products and total support customized for each vehicle. In addition, as a center of Monozukuri, including product planning, development, and production, as well as Total Support in ASEAN, Hino Thailand will collaborate and go forward with Hino in ASEAN in order to grow and strengthen together to support the growth of our customers' businesses in the ASEAN region.

The Hino Group will be reforming its business structure to achieve sustainable growth leading up to 2025. We position Thailand as one of our key markets for sales in the ASEAN region, our second pillar after the Japanese market. The country is also one of our key business centers and a driver of Monozukuri and Total Support within the region.


The new center to be constructed will consolidate and strengthen our product planning, development, and production functions in Thailand. As a “Monozukuri Center” it will be designed with the capability to commercialize and supply ASEAN best-fit products locally and consistently. In addition to increased coordination between different functions, we will be taking steps in product development to push forward with localization of product development by upgrading organizational setups and constructing a new test track so that we will be able to respond to customer needs quickly and accurately at close customer proximity. In the area of production, the production functions that are currently distributed across existing plants in Thailand will be consolidated at the new center to improve production efficiency. Furthermore, know-how from the Koga Plant―our global mother plant―will be actively incorporated into the plant to create a system that will enable us to deliver competitive products to our customers in a timely fashion.

Once the factory begins operation in 2021, we will first start off by producing vehicles for the domestic Thai market, and expect to begin supplying ASEAN best-fit vehicles to other emerging markets by roughly 2024.


In addition to establishing our new Monozukuri system, Hino Motors Sales Thailand, Ltd. (HQ: Lak Si, Bangkok, President: Shin Nakamura) will also be pushing forward with actions to strengthen our Total Support operations. We will also be upgrading our foundations for supporting our Thai customers’ businesses by expanding our driving seminars for customers, and upgrading our dealership staff training to improve service quality, for example. We will also raise the base level of our Total Support activities for ASEAN as a whole through a lateral dissemination of know-how in the region.


To achieve our vision embodied in our slogan “Trucks and buses that do more,” Hino focuses on our Three Directions, namely, “Best-fit products incorporating safety and environmental technologies,” “Total support customized for each vehicle,” and “New activity areas.” In order to provide our customers and societies with these values on an ongoing basis, we are committed to taking on every challenge that we face in our aim to establish a business structure that will realize sustainable growth for the company.