Sales

hino icon-02.png

Spare Parts

hino icon-03.png
icon_2handtruck.png
hinoleasing.png
HINO 1500x876 px-01.jpg

ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ

แคมเปญ ขับฟรี 90 วัน หรือ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 

เมื่อสั่งซื้อรถบรรทุกฮีโน่ รุ่น FM

(โปรดศึกษารายละเอียด / เงื่อนไขของแคมเปญ ก่อนลงทะเบียน)

arrow&v
arrow&v

กรุณาใส่ข้อมูลในช่องที่มี (*) ให้ครบถ้วน

รายละเอียด / เงื่อนไขการเข้าร่วมแคมเปญ

( 1 ) ขับฟรีสูงสุด 90 วัน

 • ลูกค้าทำสัญญาเช่าซื้อกับ บมจ.ธนาคารทิสโก้ ภายในวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2563

 • ตัวอย่าง: เงื่อนไขไฟแนนซ์ ดาวน์เริ่มต้น 20% หรืออัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 3.75% เงินดาวน์ 30% ผ่อน 48 เดือน หรือ ผ่อนนานสูงสุด 72 เดือน

 • เริ่มชำระค่าเช่าซื้องวดแรก หลังจากรับรถ 90 วัน (ปิดดอกเบี้ยแบบ Ending เท่านั้น)

 • ลูกค้าทำประกันชั้น 1 ผ่าน บมจ.ธนาคารทิสโก้ เท่านั้น

 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ตัวแทนจำหน่ายฮีโน่ทั่วประเทศ

 • เงื่อนไขเป็นไปตามสถาบันการเงินที่ร่วมรายการ และบริษัทฯ กำหนด

 

( 2 ) อัตราดอกเบี้ยพิเศษ

 • ลูกค้าทำสัญญาเช่าซื้อกับ บมจ.ธนาคารทิสโก้ ภายในวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2563

 • ตัวอย่าง: เงื่อนไขไฟแนนซ์ ดาวน์เริ่มต้น 15 % หรืออัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 3.20% เงินดาวน์ 30% ผ่อน 48 เดือน หรือ ผ่อนนานสูงสุด 72 เดือน 

 • ลูกค้าทำประกันชั้น 1 ผ่าน บมจ.ธนาคารทิสโก้ เท่านั้น 

 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ตัวแทนจำหน่ายฮีโน่ทั่วประเทศ

 • เงื่อนไขเป็นไปตามสถาบันการเงินที่ร่วมรายการ และบริษัทฯ กำหนด

                 ให้บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด  จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลข้างต้น รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลไว้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด การวิจัยตลาดและการติดต่อเพื่อการขาย การรับประกันรถยนต์ การบริการหลังการขาย การศึกษาวิจัยในการพัฒนาและการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทในเครือฮีโน่ฯ อาจจะเปิดเผยข้อมูลนี้ให้กับบริษัทในเครือฮีโน่ฯ ผู้จำหน่ายรถบรรทุกฮีโน่ฯ ที่ได้รับการแต่งตั้ง รวมถึง ข้อมูลนี้อาจมีการถ่ายโอน จัดเก็บและประมวลผลโดยเจ้าหน้าที่ในบริษัทฮีโน่ฯ บริษัทตัวแทน หรือ บริษัทคู่สัญญาของฮีโน่ฯ เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่าในการให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์