เปิดรับสมัครวิทยากรฝึกอบรมช่างยนต์


วิทยากรฝึกอบรมช่างยนต์

หน้าที่รับผิดชอบ

- เป็นวิทยากรฝึกอบรมความรู้ทางด้านเทคนิคให้แก่ลูกค้า และตัวแทนจำหน่ายรถฮีโน่

- พัฒนาทักษะฝีมือด้านเทคนิคแก่ช่างบริการเทคนิคยานยนต์

- ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการ เพื่อสนับสนุนการให้บริการแก่ลูกค้า


คุณสมบัติ

  1. เพศชาย อายุ 22-28 ปี
  2. การศึกษาระดับ ปวส. เครื่องกล ยานยนต์ ช่างยนต์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
  4. มีประสบการณ์ด้านการฝึกสอนช่างยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี
  6. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่


สถานที่ปฏิบัติงาน : ศูนย์โลจิสติกส์และฝึกอบรมบางไทร จ.อยุธยา


สามารถส่งเรซูเม่หรือเอกสารประกอบการสมัครมาที่อีเมล hino_job@hinothailand.com

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-900-5000 ต่อ 315 หรือ 320

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor