Hino News            เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ฯพณฯ นายชิโร ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ได้ส่งมอบรถบรรทุกน้ำให้กับ นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และนายวินัย นาสูงชน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยมี มร.ชิน นาคามูร่า กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ฮีโน่ มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด และนายวิวัฒน์ มัทวานนท์ ประธานบริษัท ฮีโน่ มหาสารคาม จำกัด ร่วมในพิธีฯ ซึ่งเป็นรถขนาด 9.5 ตัน สามารถบรรจุน้ำได้ 5,000 ลิตร ทำให้สามารถเข้าระงับไฟป่าและจ่ายน้ำ สำหรับอุปโภคและบริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ และยังสามารถช่วยเหลือพื้นที่ใกล้เคียงตามต้องการ ทั้งนี้ยังได้บริการแจกจ่ายน้ำที่จำเป็นขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนในพื้นที่
          โดยรัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนเงินจำนวนทั้งสิ้น 2,360,000 บาทแก่โครงการ “The Project for Procurement of a Multipurpose Vehicle for Water Storage in Dong Yai Subdistrict Administrative Organization in Mahasarakham Province” ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี)
โดยทางรัฐบาลญี่ปุ่นพิจารณาว่า การจัดซื้อรถบรรทุกน้ำคันใหม่เป็นจำนวน 1 คันจะมีส่วนช่วยประกันความจำเป็นขั้นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตให้แก่ประชาชนในท้องที่ จึงได้ตัดสินใจให้การสนับสนุนแก่โครงการฯ ซึ่งการดำเนินโครงการในครั้งนี้จะช่วยให้องค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่มีรถบรรทุกน้ำ สำหรับแจกจ่ายน้ำกินน้ำใช้ให้กับประชาชน ที่อาศัยอยู่ในตำบลดงใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้บรรทุกน้ำสำหรับดับไฟป่าได้

          อนึ่ง การดำเนินโครงการในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากบริษัท ฮีโน่ มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้จัดจำหน่ายรถยนต์และรถโดยสารเชิงพาณิชย์ในประเทศไทย และ บริษัท ฮีโน่ มหาสารคาม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ฮีโน่ ในการมอบส่วนลดสำหรับจัดซื้อรถบรรทุกน้ำของทางบริษัท พร้อมสัญญาซ่อมบำรุง 5 ปี รวมทั้งจัดอบรมพนักงานขับรถ ในหลักสูตรการขับรถให้ประหยัดเชื้อเพลิง และหลักสูตรการใช้และบำรุงรักษารถฮีโน่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้การสนับสนุนดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม CSR ของบริษัทเนื่องในโอกาสฉลองการดำเนินงานในประเทศไทยครบรอบ 55 ปี การสนับสนุนจากภาคเอกชนในส่วนนี้ จะช่วยเสริมความปลอดภัยและผลสัมฤทธิ์ของการใช้งานรถบรรทุกน้ำได้เป็นอย่างดี

          ในปี พ.ศ. 2560 นี้ เป็นโอกาสครบรอบ 130 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและญี่ปุ่น โดยรัฐบาลญี่ปุ่นถือว่าโครงการที่ดำเนินการในครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวาระสำคัญดังกล่าว ทั้งนี้รัฐบาลญี่ปุ่นยินดีให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาต่างๆ ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์(จีจีพี) ต่อไป

 
   
HINO hot line 24 hrs l contact center l thai truck center l www.hino-global.com
Copyright © 2015 HINO MOTORS SALES (THAILAND) LTD. Rights Reserved.