เพื่อสังคม  

            เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.9 และเพื่อให้พนักงานและครอบครัวไทยฮีโน่ได้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคมร่วมกัน บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม "บริจาคโลหิต – ทำบุญสองต่อ ปี 4" ขึ้นในวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ณ. ระหว่างเวลา 09.00-14.00 น. ห้อง S501 อาคารซากุระ สำนักงานใหญ่หลักสี่ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมสำคัญในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ทั้งยังเป็นผลดีต่อสุขภาพของผู้บริจาค เนื่องจากการบริจาคโลหิตจะเป็นการกระตุ้นไขกระดูกซึ่งเป็นอวัยวะสำคัญที่ทำหน้าที่สร้างเม็ดโลหิตในร่างกายของผู้บริจาคให้ทำงานได้ดีขึ้น มีผิวพรรณเปล่งปลั่ง และมีสุขภาพจิตที่ดีจากการได้ทำบุญช่วยเหลือผู้อื่น ในปีนี้พนักงานของเรายังให้ความสำคัญกับกิจกรรมนี้มาร่วมบริจาคทั้งสิ้นจำนวน 78 คน


 
   
HINO hot line 24 hrs l contact center l thai truck center l www.hino-global.com
Copyright © 2015 HINO MOTORS SALES (THAILAND) LTD. Rights Reserved.