เพื่อสังคม  
Hino CSR หาดพยูนสดใสปลอดภัยมลพิษ

ในวันเสาร์ ที่ 20 มิถุนายนที่ผ่าน พวกเราชาวฮีโน่ได้ร่วมกันทำกิจกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติ ที่หาด  พยูนใหม่ ต.บ้านฉาง  อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ซึ่งจากสภาพภูมิศาสตร์ในบริเวณพื้นที่ชายหาดในเขตเทศบาลตำบลบ้านฉางที่เป็นแนวตรง  และตั้งฉากกับแนวลมทะเล ( Sea breeze ) จึงก่อให้เกิดการพัดพาขยะต่างๆจากท้องทะเลซึ่งส่วนใหญ่มาจากเรือประมง เรือท่องเที่ยว  พัดพาเข้าสู่ชายหาดวันละประมาณ 4,000 ก.ก. หรือประมาณ 120,000 ก.ก.ต่อเดือน นอกจากนี้ ยังมีหญ้าทะเลเติบโตอยู่ในบริเวณนี้ จึงเป็นแหล่งปลาพะยูน สัตว์ทะเลที่แสนน่ารักและเป็นมิตรกับมนุษย์มาหากินในบริเวณนี้อยู่เป็นประจำ และเพื่อเป็นการอนุรักษ์และปลูกจิตสำนึกรักธรรมชาติของท้องทะเลที่สวยงาม พวกเราชาวฮีโน่จึงร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์พร้อมกับออกเดินทางไปพร้อมกับขบวนคาราวาน

โดยกิจกรรมในช่วงเช้ามีพิธีเปิด โดยได้รับเกียรติจากคุณ อำนวย พงษ์วิจารณ์ กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กล่าวเปิดกิจกรรม “ Hino CSR หาดพยูนสดใสปลอดภัยมลพิษ ” ณ ล๊อบบี้อาคารซากุระ สำนักงานใหญ่หลักสี่ และเริ่มออกเดินทางโดยมีขบวนคาราวานรถDarkar Rally , ขบวนรถ Hino300 Expert และ FC Dominator-NGV เป็นขบวนคาราวานฮีโน่ที่ยิ่งใหญ่ และสวยงาม และเมื่อถึงหาดพยูน ได้มีพิธีกล่าวต้อนรับจากนายกเทศบาลตำบลและคณะผู้บริหารฮีโน่ได้มอบป้ายรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม และถังขยะเพื่อสาธารณประโยชน์โดยมอบให้แก่นายกเทศบาลตำบล หลังจากนั้นพวกเราชาวฮีโน่ได้เริ่มแบ่งกลุ่ม รับอุปกรณ์ทำกิจกรรมเก็บขยะตามชายหาดพยูน และทาสีขอบฟุตบาท (ขาวแดง)ริมถนนเลียบหาด ปลูกต้นไม้ รวมทั้งการโชว์รถDarkar Rally เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้กับคนในพื้นที่ได้สัมผัสและร่วมกันถ่ายรูปเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึก ซึ่งตลอดกิจกรรมทั้งหมดได้ความสร้างสนุกสนาน ความสมัครสมานสามัคคีและยังได้ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคมในการที่จะทำให้หาดพยูนสวยสะอาด เพื่อให้ประชาชนและผู้คนในพื้นที่ใช้พักผ่อนกันอย่างมีความสุข

“ หาดพยูนสดใส ปลอดภัยมลพิษ ”


 
   
HINO hot line 24 hrs l contact center l thai truck center l www.hino-global.com
Copyright © 2015 HINO MOTORS SALES (THAILAND) LTD. Rights Reserved.