CUSTOMER VOICE  
รถบรรทุกฮีโน่ ทนทาน แรงดี ชั่วโมงการใช้งานที่ยาวนานกว่า
ได้รับการบริการที่ดีจากตัวแทนจำหน่ายที่ดูแลอย่างเป็นกันเองและใกล้ชิด

มั่นใจ เลือกใช้ฮีโน่
ด้วยการให้บริการ ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ


ทนทาน ขึ้นเขาดี ลุยหน้างานเยี่ยม ต้องฮีโน่
ด้วยความชำนาญและประสบการณ์ยาวนานที่เกี่ยวกับเรื่องหิน ดิน ทราย และการรับถมที่ บวกกับคุณภาพความทนทานของฮีโน่


มั่นใจ … เลือกใช้ฮีโน่
รถที่ใช้ในการขนส่งของเราเป็นรถที่มีประสิทธิภาพสูงทันสมัย ตามมาตรฐานสากล บริษัทฯ ของเราจึงเลือกใช้รถบรรทุกฮีโน่จำนวนกว่าห้าสิบคัน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ


รถบรรทุกฮีโน่... แข็งแรง ทนทาน บริการฉับไว
การวางแผนเส้นทางขนส่ง เพื่อประหยัดเวลาและลดการสญูเสียของน้ำแข็ง รวมทั้งการเลือกใช้รถให้เหมาะสมเพื่อส่งสินค้าจึงเป็นเรื่องสำคัญเช่นกัน


ฮีโน่...สุดยอดเทคโนโลยี สมรรถนะและความปลอดภัย
มั่นใจเลือกฮีโน่เป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจเพื่อความก้าวหน้า และประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง


ฮีโน่...ครอบคลุม ครบครัน
รถบรรทุกฮีโน่ บำรุงรักษาง่ายมูลค่าขายต่อได้ราคาสูง


เพราะฮีโน่ ตอบโจทย์ความต้องการ ของธุรกิจขนส่ง
แน่นอนว่าการให้บริการด้านการขนส่ง จำเป็นต้องนึกถึงความปลอดภัย มีมาตรฐาน และตรงต่อเวลาเป็นสำคัญ ดังนั้นการใช้รถที่ดีและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด


ความผูกพันที่ดีตลอดมา...
ด้วยประวัติที่ยาวนานและคุณภาพที่ดี คือปัจจัยหลักที่ทำให้ผมเลือกใช้ฮีโน่


ฮีโน่...แรง ทน อึด ประหยัด
เพราะว่าเรามั่นใจในคุณภาพของรถฮีโน่และบริการที่ดี การมีศูนย์บริการเยอะ ทำให้ประหยัดเวลาฮีโน่...แบรนด์ที่อยู่ในใจตลอดมา
เราเลือกใช้ฮีโน่ เพราะคุณภาพดี แข็งแรงทนทาน และเป็นรถบรรทุกเบอร์หนึ่งในประเทศไทย 
 
   
HINO hot line 24 hrs l contact center l thai truck center l www.hino-global.com
Copyright © 2015 HINO MOTORS SALES (THAILAND) LTD. Rights Reserved.