เพื่อสังคม  
โครงการวางปะการังเทียมอุเทนถวาย ๗๒ ชั่วโมง
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา


Hino CSR หาดพยูนสดใสปลอดภัยมลพิษ
ในวันเสาร์ ที่ 20 มิถุนายนที่ผ่านมา พวกเราชาวฮีโน่ได้จัดกิจกรรมขบวนคาราวาน “ Hino Caravan with CSR Activity ”


 
 
   
HINO hot line 24 hrs l contact center l thai truck center l www.hino-global.com
Copyright © 2015 HINO MOTORS SALES (THAILAND) LTD. Rights Reserved.